STYRELSEN 2021-2022

André Thurström

Ordförande

Ansvarsområden:
Förebyggande Rådet
Brukarrådet i Piteå
Socialt arbete
Firmatecknare
Kontaktuppgifter
Telefon:

070-7100465
E-post:
andre@connextionsnorrbotten.se

Sara Eriksson


Vice Ordförande

Ansvarsområden:
NPF-Verksamheten
NPF-stödsamtal
Kraftkällan"
NPF-frågor i skolan
Kontaktuppgifter
E-post:
stod@connextionsnorrbotten.se

Lizette Bergström

Kassör
Lekmannaövervakare

Ansvarsområden:
Stödverksamheten
Fokus: Unga 13-18 år
Firmatecknare
Utbildat i C.R.A.F.T

Suppleanter:

Cecilia Wikberg

Suppleant

Vakant #2

Styrelsen & medlemmarna söker personer som vill engagera sig

Fokusområden:
 "Tillsammans"
Stödverksamheten
Anhöriga & Individer
Chilla med PDOL

Övriga förtroendevalda funktioner i föreningen:

Ingevald Holmqvist
Bokföring & Revision
(Enskild firma med godkänd F-skatt)

Valberedningen:

Valberedningen är styrelsen och alla medlemmar med aktiv rösträtt. Alla inkomna nomineringar skickas ut med kallelsen till årsmötet.

Den ideella föreningen Connextions Norrbotten bildades av André Thurström & Lizette Bergström 21 juli 2012