STYRELSEN 2022 - 2023

André Thurström
Medgrundare

Ordförande/Verksamhetssamordnare
 

Telefon:

070-7100465

E-post:

andre@connextionsnorrbotten.se

Ansvarsområden:
Förebyggande Rådet
Brukarrådet i Piteå
Socialt arbete
Firmatecknare

Sara Eriksson


Ledamot / Sekreterare
Ansvarig för NPF-verksamheten


 

E-post:
stod@connextionsnorrbotten.se

Ansvarsområden:
NPF-Verksamheten
NPF-stödsamtal
Kraftkällan"
NPF-frågor i skolan

Lizette Bergström
Medgrundare

Kassör & Administration

Ansvarig för Anhörig- & individstöd
 


E-post:
lizette@connextionsnorrbotten.se 

Ansvarsområden:
Stödverksamheten
Fokus: Unga 13-18 år
Firmatecknare
Utbildat i C.R.A.F.T

Suppleanter:

Cecilia WikbergAnhörig- & individstöd
SuppleantE-post:
stod@connextionsnorrbotten.se

Vakant

Styrelsen & medlemmarna söker personer som vill engagera sig

Fokusområden:
 "Tillsammans"
Stödverksamheten
Anhöriga & Individer
Chilla med PDOL

Övriga förtroendevalda funktioner i föreningen:

Ingevald Holmqvist
Bokföring & Revision
(Enskild firma med godkänd F-skatt)

Valberedningen:

Valberedningen är styrelsen och alla medlemmar med aktiv rösträtt. Alla inkomna nomineringar skickas ut med kallelsen till årsmötet.

Den ideella föreningen Connextions Norrbotten bildades i Norrbotten den 21 juli 2012