VISION/MÅL

VI DRIVS AV DE KÄNSLOR OCH UPPLEVELSER
SOM LIVET GETT OSS

MÅLSÄTTNINGEN som Connextions Norrbotten har, är att kunna vara ett stöd för personer (och deras anhöriga) som numera lever utan droger, alkohol och/eller brottslighet i sin vardag. Samt också för personer som vill ta sig ur ett missbruk mm, och deras anhöriga. Vår målsättningen är också att bidra till att skapa en öppen o verklighetsförankrad bild kring missbruk, beroende och psykisk ohälsa-diagnoser. 

a

Vi vill med våran kunskap och förståelse ge hopp om andra sätt och leva, samt på att visa att de faktist går att välja nya vägar i livet.

a

Våran styrka sitter i att vi verkligen vet hur frustrerande, jävligt, förbannat svårt, och hur jävla jobbigt de är att leva ett liv utan förståelse från omvärlden.

a

Kunskapen vi besitter och vill förmedla till andra kommer inte enbart från böcker och vetenskap, utan från VERKLIGHETEN.

VISIONEN är att vi tillsammans ska sprida kunskap och finnas till för våra medmänniskor, desto fler vi är som vill göra en förändring desto fler får chansen till ett annat liv

a

SOM RINGAR PÅ VATTNET, ska vi växa och bli starka tillsammans.