Ingen kan göra allt, men alla kan göra något

Dagliga verksamheten:

Föreningen lokaler på Djupviken är kärnan och utgångspunkt för det mesta av aktiviteter och arrangemang för medlemmar och besökare.

Att skapa positiva, drogfria och nyktra sociala aktiviteter, är viktigt för att skapa en gemenskap där människor känner sig trygga och hemma.

Föreningen jobbar med både förebyggande insatser och påverkansverksamhet i form av oppinionsbildning.
Informationsverksamheten:

Förebyggande insatser & informationsarbete inom områden:

Missbruk & Beroende
Droger & Nätdroger
Kriminalitet & Kriminalvård
Att leva med en diagnos

Vi kan också skräddarsy föredrag och kurser efter målgrupp och önskemål till skolor, studieförbund, föreningar, myndigheter, landsting och företag, samt andra intresserade.

Är man intresserad av att veta mer om detta, är man mer än völkommen att höra av sig till oss. 
Anhörigstödet:

- Enskilda samtal för stöd, råd och hjälp
- Stödsamtal med delar av eller hela familjen
- Stöd i kontakt och vid möten med sociala myndigheter, skolan, psykiatrin eller andra aktörer
- Rådgivning och samtal baserad på C.R.A.F.T

Individstödet:

Enskilda samtal för stöd, råd och motivation
Stödperson i kontakt- med sociala myndigheter, beroendevården, eller andra aktörer.
Stöd och hjälp med att hitta rätt behandlingsform- och behandlingshem. Stöd vid studiebesök.
Kontaktpersonstöd efter avslutat behandling, frigivning eller annan vistelse utanför hemmet.


All anhörig- och individstödverksamhet omfattas av ett tystnadslöfte - dock har vi anmälningsskylidghet enligt lag
om vi upptäcker att barn och unga kan fara eller far illa.

Alla medlemmar och stödmedlemmar kan alltid komma med förslag på aktiviteter, även utanför medlemsmöten. Det är bara att hojta så tittar vi på det tillsammans.