STYRELSEN

André Bengtsson
Ordförande

Telefon: 070-2739021

Marita Nilsson
Sekreterare

Lizette Bergström
Kassör

Cecilia Wikberg
Ledamot

Sara Eriksson
Ledamot

Vakant
Ersättare

Övriga personer med ankntyning till föreningens styrelsearbete & Verksamhet:

Leni Tibblin
Revisor
 

Ingevald Holmqvist
Bokföring och administration