STYRELSEN

André Thurström
Ordförande

Marita Nilsson
Sekreterare

Lizette Bergström
Kassör

Cecilia Wikberg
Ledamot

Sara Eriksson
Ledamot

Vakant
Ersättare

Övriga personer med ankntyning till föreningens styrelsearbete & Verksamhet:

Ingevald Holmqvist
Revisor