STYRELSEN

André Bengtsson
Ordförande

Marita Nilsson
Sekreterare

Lizette Bergström
Kassör

Cecilia Wikberg
Ledamot

Annika Bäckström
Ledamot

Vakant
Ersättare

Övriga personer med ankntyning till föreningens styrelsearbete & Verksamhet:

Leni Tibblin
Revisor