Connexions norrbotten

 MEDLEMSORGANISATION I ABF NORR PITEÅ

Connextions Norrbotten är en ideell förening som grundades den 21 juli 2012 av André Bengtsson och Lizette Bergström.

Föreningen har sin lokal i Piteå, där lokalen fungerar som en drogfri mötesplats för medlemmar, stödmedlemmar och andra andra besökande. Föreningen har Piteå som huvudarbetsområde, men medverkar också på olika enskilda uppdrag och arrangemang på andra orter i o utanför Norrbotten Län om sådan förfrågan skulle komma.

 
Vi arbetar med förebyggande stöd- och informationsverksamhet i form av en drogfri, nykter o positiv mötesplats i lokalen på Storgatan 14 i Piteå, medlemsträffar, 
föreläsningar, kurser, utbildningar.

 
Föreningen arbetar också med anhörig- o individstöd till personer som lever i ett missbruk eller vid sidan om detta.
 
Vidare arbetar vi med informationsarbete om hur det är att leva med olika diagnoser som ADHD, Borderline och Bipolär, och psykisk ohälsa, samt erbjuder oxå här anhörig- och  individstöd.

Den starka vilja o drivkraft som vi i Connextions använder oss av i det förebyggande arbetet, är förankrat i verklighetens svårigheter. Var och en av oss har gått igenom svårigheter, som vi nu använder oss av till att hjälpa och vägleda andra människors sökande på svar.
I vårt arbete och möten med människor, är det detta vi sätter och centrum, människan och individen. Vi vet att vid och dela med oss av vår kunskap och vårt stöd, så kan man skapa hopp om att det är möjligt att kunna leva ett positivt och bra liv.

Det vi vill att just DU ska veta, är att du är lika viktig som oss andra, och att din plats på jorden är lika stor som alla andras. Och att det inte finns några "hopplösa fall", det finns inget som är omöjligt, det gäller bara hitta rätta lösningen.