om connextions norrbotten...

Connextions Norrbotten är en ideell förening som grundades den 21 juli 2012 av André Thurström och Lizette Bergström

Föreningen har säte i Piteå, Norrbotten.


Den starka vilja och drivkraft som alla engagerad i Connextions använder sig av är förankrat i verklighetens svårigheter. Var och en av oss har gått igenom egna svårigheter, som alla nu använder sig av för att hjälpa våra medmänniskors i deras liv.

Visionen Connextions Norrbotten har, är att vi tillsammans ska sprida kunskap och finnas till för våra medmänniskor, desto fler vi är som vill göra en förändring desto fler får chansen till ett annat och fungerande liv. En annan vision är att vi skall ha ett samhälle där unga inte hamnar i missbruk av alkohol och-eller narkoika - eller annan destruktivitet där dom far illa. Där alla får den hjälp och det stöd som dom behöver - och att förebyggande insatser skall finnas efter behov istället för en kommunal budget.
Ingen kan göra allt - men alla kan göra något!

Vi är en av föreningarna som ingår i Kommunala Förebyggande Rådet.

Blås Grönt är ett initiativ och samarbete med festivalen Piteå Dansar & Ler på området "Chilla med PDOL".

Mer om Blås-Grönt hittar man här:

Blås grönt - PDOL

2015 utsågs "Chilla med PDOL" till ett IQs projekt

2016 diplomerades vi av Piteå Kommun för föreningens integrations- och mångfaldsarbete.

Målsättningen som vi har för och med vårt arbete, är att dels vara ett komplement till den kommunala och regionala missbruks- och öppenvården i förebyggande syfte.

Och dels vara en resurs i det förebyggande arbetet för att minska debuter i alkohol- och narkotika samt förebygga att människor hamnar mellan stolarna utan hjälp för sina problem. Med den egna livserfarenheten tillsammans med kompetens från utbildningar, forskning och evidens, ​​​​​bidra till en verklighetsförankrad bild kring beroendesjukdomen, psykisk (o)hälsa, hemlöshet och NPF-diagnoser. 

Vi tror helhjärtat att med kunskap och förståelse skapar man hopp om andra sätt och leva, samt på att visa att de faktist går att välja nya vägar i livet.

En av föreningens största styrkor sitter i att vi verkligen vet hur frustrerande, jävligt, förbannat svårt, och hur jävla jobbigt de är att leva ett liv där destruktivitet är närvarande och omvärldens förståelse från omvärlden inte är det.

Alla människor vare sig det är dom i aktivt drogberoende, som kämpar med sin psykisk (o)hälsa, med att få en NPF-vardag att fungera eller som är hemlös - har rätt till ett värdigt, bra och fungerande liv som alla andra människor i samhället.