Medlemskap

nytt medlemskap

  • 19xx-xx-xx

För ny medlem aktiveras rösträtten om kravet på nolltoleransen och övriga kriterier uppfylls. Detta görs på ett av föreningens medlemsmöten efter att medlemskap ingåtts.

När man fyllt i formuläret och valt det medlemskap man önskar - betalar man in avgiften till bankgiro: 883-8435. Vi kommer inom kort erbjuda swischbetalning.


Föreningen har 2 medlemskap för privatpersoner.
Medlem och stödmedlem.

Medlem är den som har egen erfarenhet av beroende, psykisk ohälsa och/eller att leva med diagnoser. Man innehar rösträtt  när kriterierna i föreningens stadgar och policy uppfylls.

Stödmedlem är den som är anhörig och närstående, eller den som vill stötta föreningens arbete och verksamhet.
Stödmedlem innehar Ej rösträtt.

Föreningen erbjuder också stödmedlemskap till företag.

Medlemskap Företag finns i
3 olika nivåer.

För mer info om "Stödmedlem Företag", kontakta föreningens ordförande André Thurström

Telefon:
070-7100465

E-post:
andre@connextionsnorrbotten.se