stödmedlem/MEDLEM

Fyll i formuläret och sätt in 150: (medlem) eller 200:- (stödmedlem) så bidrar du till Connextions Norrbottens forsatta arbete mot utanförskap.


Stödmedlemskapet 

200:- per kalender år

Medlemskap

150:- per kalenderår

När avgiften är betald och villkoren enligt stadgarna är uppfylld så skickas ett medlemskort hem till dig inom en snar framtid.

MVH

Connextions Norrbotten

STÖDMEDLEMSKAP är till för personer som vill stödja föreningens arbete. Stödmedlem innehar EJ rösträtt.


MEDLEMSKAP är till för personer som har egen erfarenhet från missbruk och kriminalitet, eller som lever med psykisk ohälsa, diagnoser och i andra former av utanförskap.

Medlem som uppfyller kraven om nolltolerans, innehar full rösträtt vid föreningens medlemsmöte och årsmöte.


När du bestämt dig för att bli medlem - stödmedlem  så fyller du i formuläret med samtliga av dina personuppgifter.

Medlemskapets avgift för röstberättigad medlem betalas först när du fått en bekräftelse på att rösträtten är aktiverat.

 

Obs!
Märk inbetalningen med ditt fullständiga namn + födelse år, så vi vet vem betalningen kommer från.

Betalningen görs till följande bankgiro:
883-8435