Beroende & diagnoser

"Det är inte hot eller rädsla som får unga att låta bli att debutera i droger &/eller hamna i destruktivitet. Det är information, kunskap & förståelse som gör det"

Mitt namn är André Thurström och mitt ansvarområde i föreningen, förutom att vara sittande ordförande, är Förleäsnings- och utbildningsansvarig. Det vill säga att jag är den som håller föreläsningar och utbildningar inom olika områden och ämnen som Connextions erbjuder. Så som beroende & diagnoser, samt vissa delar när det kommer till psykisk ohälsa. 


Drivkraften som glöder i mig, grundar sig i att jag vet hur de är att leva ett liv i missbruk och kriminalitet. Jag vet vilket helvete och vilken misär ett liv i den världen är, både för den som lever i det, men också för anhöriga.

När man levt i den kriminella och drog världen under större delen av sitt av sitt liv, så leder de till ödmjukhet, kunskap och förståelse till hur verkligenheten kan se ut. För mig har mina 12 år på olika anstalter inte varit bortkastade, utan i dag så kan jag se med en form av tacksamhet till alla dom åren.

Men är de inte så att inget ont kommer med nått gott, och de är väl så jag ser detta. För idag så bidrar jag till samhället genom att förmedla och prata om hur verkligheten varit och är för mig. 

Så mitt förflutna ser jag som en stor tillgång för mig själv och för alla medmänniskor, som är intresserad av just mitt sätt och se på droger och kriminallitet. Jag känner en tacksamhet till livet idag och känner mig även otrolig tacksam till alla som uppskattar min resa och vill ta del av den.

"Jag fick min ADHD diagnos vid 12 års ålder, och vid 14års ålder så hade det kriminella livet redan tagit fart och drogerna började kliva in i mitt liv. "