Anhörig- och individstöd

Att ha någon att vända sig till och lyfta upp svårigheter och problem öppnar dörrar till möjligheter.

Välkommen in till ett av mina ansvarsområden i Connextions Norrbotten.
a
Lizette Bergström heter jag och bosatt i Piteå, är 39 år och mamma till 3 flickor i åldern 9-16 år, och jag är bland annat ansvarig för den Anhörig- och individstödverksamhet som Connextions Norrbotten erbjuder.

Jag är utbildat Socialpedagog, men har även mångårig egen erfarenhet från olika svårigheter i livet, både som anhörig och medberoende. Jag har även gått utbildningen Tvärkulturell Krishantering, en 1 årig utbildning vid Kalix Folkhögskola samt att jag gått utbildningen C.R.A.F.T för yrkesverksamma hos Carina Bånd i Stockholm i november 2015.
a
Anledningen till varför jag brinner för att ge stöd grundar sig i att jag själv levt som barn till alkoholist under destruktiva hemförhållanden, och att jag själv har levt i missbruk (droger, alkohol), destruktiva relationer och lever med diagnoserna ADHD och Bipolär typ 2.
a
Så jag vet hur viktigt de är med stöd och förståelse i livets svårigheter, så detta är mitt sätt att använda livsprövningar till nytta för andra.
a
Anhörig- & individstödet riktar sig till anhöriga och andra familjemedlemmar samt unga som lever i/under destruktiva förhållanden, med diagnoser och/eller med eget missbruk av olika substanser.

Dock skall vårdnadshavaren informeras om de barn som önskar stödsamtal är under 18 år.
a
a
Mvh Lizette

Foto: Lizette tillsammans med Tomas från Block 44 under Chilla med PDOL
Foto: Lizette tillsammans med Tomas från Block 44 under Chilla med PDOL

Så kontaktar man stödverksamheten:

MAIL: lizette@connextionsnorrbotten.se eller till kontakt@connextionsnorrbotten.se


DE ÄR TYSTNADSLÖFTE I SAMTLIGA  STÖDSAMTAL.