Anhörig- och individstöd

Att ha någon att vända sig till och lyfta upp svårigheter och problem öppnar dörrar till möjligheter.

Anhörig- & individstödet riktar sig till anhöriga och andra familjemedlemmar samt unga, unga vuxna och vuxna som lever i/under destruktiva förhållanden, med psyksik ohälsa, diagnoser och/eller med eget missbruk av olika substanser.

Vi som är engagerade i föreningens anhörig- och individstöd är Lizette, Marita och Cecilia - där Lizette är den som har det övergripande samordningsansvaret.

Vi har alla 3 egna livserfarenheter av olika slag som kombineras med våra olika utbildningar. Cecilia och Marita riktar sig i huvudsak till anhöriga och medberoende, har Lizette unga och då speciellt unga tjejer som fokusområden.

Att rätt person arbetar med rätt fråga är något som är viktigt för att nå bästa resultatet, och för att rätt kompetens skall tillföras där som den behövs just där och då.

Anhörig- och individstödet arbetar även med stöd- och samtalsgrupper där "Tillsammans" en anhöriggrupp för dom med en närstående i beroende och/eller psykisk ohälsa.
 

Mvh
Lizette, Marita & Cecilia

Kontakta oss

Cecilia Wikberg heter, är 50 år och bosatt i Piteå. Jag brinner för förebyggande och anhöriga till missbrukare och de med psykisk ohälsa. Har barn som lever med psykisk ohälsa och missbruk. Medberoende är också en hjärtefråga för mig då jag är väl medveten om hur det kan vara och vilken bärg- och dalbana med känslor som är närvarande när det är som värst. Att kastas mellan en mix av hopp, sorg, oro, maktlöshet och hoppfullhet är något jag inte vill att någon skall behöva uppleva. Men jag därför vet jag också att med rätt hjälp, stöd och gemenskap med flera i samma situation både kan göra och gör att det blir bättre.

Kärlek & Omtanke
// Cecilia "Cilla"

Lizette Bergström heter jag, är 42 år, bosatt i Piteå och jobbar till dagligt inom vård och omsorg vid Piteå Kommun. Jag är oxå stolt mamma till 3 tjejer i åldern 13-21 år.  Färutom att va en av föreningens medgrundare, är jag samordningsansvarig för Individ- och anhörigstödet i verksamheten.

Jag är utbildat Socialpedagog och USK, samt även utbildat i Tvärkulturell Krishantering o Motiverande Samtal (Mi) vid Kalix Fhsk och hos Ulf Lidman. Jag har också gått C.R.A.F.T för yrkesverksamma hos Carina Bånd. 

Jag har själv en mångårig erfarenhet från svårigheter i livet, både med eget missbruk och destruktiva realtioner under en svår period i livet samt som anhörig och medberoende i en destruktiv familjesituation. Utöver detta lever jag med egna diagnoserna ADHD och Bipolär typ 2, något som har varit en lång kamp att hitta strategier för att hantera på ett fungerande sätt. Jag brinner för att finnas som ett stöd och en hjälp till både personer med egna svårigheter, med ett speciellt fokus på unga och unga tjejer samt anhöriga som kämpar bredvid, Och då jag själv varit i det svåra, vet jag hur viktigt och avgörande rätt stöd, tidigare insatser och en förståelse är.

Kärlek & Omtanke
// Lizette

Marita Nilsson heter jag, är +50 och bor i Hortlax. Till dagligt jobbar jag inom vård och omsorg. En utflugen son på strax 20 år Jag har varit engagerad i föreningen i många år och fortsätter med det för det är ett engagemang som jag både tycker om och tror på.. Jag har beroende och missbruk i familjen, är därför väl insatt i missbruksvården. En frågorna som jag brinner för är att fånga upp våra unga medan tid är. Även väl insatt i medberoende, vilket jag själv varit och fortfarande är, men betydligt mer insatt och medveten nu i hur jag jobbar med det för att själv må bra. Medberoende behandling finns i min ryggsäck. Därför är anhörigstöd en av mina hjärtefrågor.

Kärlek & Omtanke
// Marita