välkommen

Connextions Norrbotten -Människan i Centrum- arbetar alltid utifrån att sätta människan och individen i centrum i arbetet med beroendesjukdomen, psykisk ohälsa och andra livssituationer med tex NPF-diagnoser. Alla människor är lika värdefulla - och varje människa har individuella behov och förutsättningar när det gäller frågor som beroende, hemlöshet, psykisk ohälsa och diagnoser.

För oss finns det inget som heter "hopplösa fall". Det finns inget som är omöjligt, det gäller bara hitta rätta lösningen. Och den lösningen är vi gärna med och arbetar tillsammans med dig som vill eller som har påbörjat din resa tillbaka till en bra vardag.


Föreningen grundades den 21 juli 2012.
 

När man löser ett stödmedlemskap i Connextions Norrbotten så stöttar man vår verksamhet och förebyggande arbete.

Du är viktig för andra och andra är viktig för dig, så skapa bättre förutsättningar för andra och dig själv genom att bli medlem.

KALENDER

våra fantastiska samarbetspartners 2021: